Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  ELY_lausunto
  Kaavaehdotus
  Kaavaehdotus hyväksyttäväksi kortteli 29
  Kaavaselostus
  Yhteenveto muistuksista ja lausunnoista sekä niiden vastineista

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa