Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
3   Asialistan hyväksyminen
4   Kunnanvaltuuston 19.12.2016 päätösten täytäntöönpano
5   Vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma
6 Laskujen hyväksyjät vuodelle 2017
7 Kuntien ICT-yhteistyösopimukseen liittyminen
8 Bianca RN:o tilan ja tilalla olevien teollisuus- ja varastorakennusten myyminen
9   Irtisanoutuminen asuntosihteerin virasta
10 Toimistosihteerin toimen täyttölupa
11 Viranhaltijapäätökset
12   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Mäkelä Risto pj
Taka-Eilola Tuomo vpj
Hannula Kaija jäsen
Isokääntä Marja jäsen
Jutila Eija jäsen
Nahkala Jarmo jäsen
Visuri Teijo kv pj
Murto Jari kv I vpj
Brax Anna-Leena kv II vpj
Ikonen Olli kunnanjohtaja
Saarela Eija pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa keskiviikkoan 18.1.2017 klo 9-15.