Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
160   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
161   Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
162   Asialistan hyväksyminen
163 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma
164   Äänestyksen järjestäminen vuoden 2017 kuntavaaleissa
165   Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten
166   Kunnanjohtajan vuosiloma
167   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Mäkelä Risto pj
Taka-Eilola Tuomo vpj
Hannula Kaija jäsen
Huttunen Pauli jäsen
Isokääntä Marja jäsen
Jutila Eija jäsen
Nahkala Jarmo jäsen
Sipilä Hanne jäsen
Brax Anna-Leena kv II vpj
Ikonen Olli kunnanjohtaja
Saarela Eija pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa perjantaina 9.12.2016 klo 9-15.