Dynasty tietopalvelu Haku RSS Alavieskan kunta

RSS-linkki

http://dynasty.alavieska.fi:80/Ptk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/22

YVA-kuulutus Hangaskurunkangas

YVA-KUULUTUS

PROKON WIND ENERGY FINLAND OY, HANGASKURUNKANKAAN (ALAVIESKA)
TUULIPUISTO, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskaan Kalajoen kuntarajan välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Hankkeesta tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0).
Toteutusvaihtoehdossa (VE1) hankealueelle sijoitettaisiin enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan Jylkkä-Pahkamaa 2x110 kV voimajohdon avulla kautta. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.
Arviointiselostus nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 10.6.-9.8.2022 Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa sekä verkkosivuilla. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu ja osoitteessa www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.6. klo 17.30–19.30 Alavieskan kunnantalolla (Pappilantie 1) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva
Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla. YVA-tilaisuutta voi seurata sähköisesti myös Kalajoen kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Kalajoentie 5. Tilaisuuteen voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen sisko.kotzschmar@afry.com

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), Alavieskan kunnan, hankevastaavan (Prokon Wind Energy Finland Oy) ja YVA-konsultin (AFRY Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan.

Kannanottojen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 9.8.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 7.10.2022. Perustelu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva

Lisätietoa:
YVA-menettelystä: Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kaavoituksesta: Kunnaninsinööri Tuomas Häggman, Alavieskan kunta, p. 044 5395 287, etunimi.sukunimi@alavieska.fi Hankkeesta: Hanna Tuominen, Prokon Wind Energy Oy, p. 0400 469 032, h.tuominen@prokon.net

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaistu: 09.06.2022 14.58


Lisätietoja Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 - 4395 111