Dynasty tietopalvelu Haku RSS Alavieskan kunta

RSS-linkki

http://dynasty.alavieska.fi:80/Ptk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/23

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Kuulutus

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022- 2027

Tausta

Kalajoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Kalajoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kalajoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja suunnitelmaa koskevan alueen kuntien verkkosivuilla sekä tarvittaessa ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu). Hallintasuunnitelmaehdotuksen osana oleva ympäristöselostus sekä tausta-asiakirjat on listattu liitteessä 1.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävään ympäristöselostukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon (ensisijaisesti kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai tarvittaessa Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu).

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden etusijajärjestys, toteutettavuus sekä vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Palautetta toivotaan tulvariskien hallintasuunnitelman sisällön lisäksi myös uudistuneesta esitystavasta. Päivitetty tulvariskien hallintasuunnitelma on toteutettu selainpohjaisena sovelluksena, jossa lukija voi mm. visualisoida tulvariskien hallinnan tavoitteita tulvakartoituksen päällä. Kaikenlainen palaute palvelun käytettävyydestä, toimivuudesta ja selkeydestä on erittäin tervetullutta. Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta ja niiden kuulemisesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot Lisätietoja antaa Riku Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta riku.eskelinen@ely-keskus.fi.

Ehdotuskalajoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
Hallintasuunnitelma

Ympäristöselostus Ympäristöselostus (3 Mt)

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Julkaistu: 02.11.2020 08.05Lisätietoja Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 - 4395 111