Dynasty tietopalvelu Haku RSS Alavieskan kunta

RSS-linkki

http://dynasty.alavieska.fi:80/Ptk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/22

Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

JULKINEN KUULUTUS

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Tausta

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta, vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200) mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020– 14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue kattaa vesistöt Kalajoelta Kuivajoelle sekä näiden väliset rannikkovedet, Koutajoen ja Vienan Kemin latvavedet ja pohjavedet. Kunnista osaa koskee useampi vesienhoitosuunnitelma. Kuulutuksen liitteenä on luettelo Pohjois-Pohjanmaan kunnista sekä niitä koskevat suunnitelmaehdotukset.

Tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevasta luonnoksesta vesienhoitosuunnitelmaksi, sen tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi. Mielipiteen voi toimittaa myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon • Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi • postitusosoite: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ylitarkastaja Anne Laine vuoden 2020 loppuun saakka ja ympäristönhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen 1.1.2021 lähtien. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero on 0295 038 000.

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Julkaistu: 02.11.2020 07.55Lisätietoja Alavieskan kunta
Pappilantie 1
85200 Alavieska
puh. 08 - 4395 111